Camping Adrichem
Privacy verklaring

Hier vind je de privacy verklaring van Camping Adrichem. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Camping Adrichem.

Inleiding
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

00. Camping Adrichem

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Camping Adrichem dit is een kleine camping gelegen in Beverwijk. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Camping Adrichem verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Camping Adrichem neem dan gerust contact op!
privacy@camping-adrichem.nl
Adrichemlaan 9| 1947 KX Beverwijk| Noord-Holland| Nederland|0251-230710
Btw. Nr. 125149682B03 | KVK Nr. 34215037

01. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens
verzameld door Camping Adrichem. Deze worden hieronder toegelicht.

Analytics.
De website van Camping Adrichem verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.
Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers

02. Ontvangers

De gegevens die Camping Adrichem ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. De e-mail van Camping Adrichem wordt gehost bij VDX.nl. Als jij contact opneemt via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van VDX.nl
02. De website wordt gehost bij VDX.nl en de backup van de onze website bij Dropbox en Google.
Gegevens die jij achterlaat op de website van Camping Adrichem zijn op de servers van VDX.nl opgeslagen.

03. Opslag Periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Camping Adrichem, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Analytics.
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

02. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Camping Adrichem via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver van VDX.nl.  Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

03. Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door Camping Adrichem of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.
Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Camping Adrichem. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Camping Adrichem privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

05. Jouw rechten

01.Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Camping Adrichem vastgelegd en bewaard worden.
Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Camping Adrichem. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Camping Adrichem.

03. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Camping Adrichem opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Camping Adrichem al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

04.Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Camping Adrichem vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

05. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Camping Adrichem niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Camping Adrichem jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@camping-adrichem.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer BSN onleesbaar zijn gemaakt.
Het streven is om binnen een week te reageren.

06. Plichten

Camping Adrichem verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten van Camping Adrichem via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten.
Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om te communiceren bij een reservering. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Camping Adrichem de betreffende dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Camping Adrichem met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming
voor worden gevraagd.
Camping Adrichem behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Camping Adrichem dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Camping Adrichem te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact
op via onderstaande contactgegevens.
privacy@camping-adrichem.nl
Adrichemlaan 9| 1947 KX Beverwijk| Noord-Holland| Nederland
Btw. Nr. 125149682B03 | KVK Nr. 34215037